građevinsko-zanatski radovi

Na polju građevinsko-zanatskih radova nudimo veliki broj usluga koje izvodimo kvalitetno, sa visoko stručno osposobljenim kadrom: izolaterskih radovi, podopolagački radovi, molersko-farbarski radovi, zidarski radovi, malterisanje, košuljice, betoniranje, fasade itd.

Close Menu